Українська|English

Соціальна реформа

Бюро соціальних та політичних розробок разом з Координаційно-експертною радою з питань соціальної політики та Міністерством соціальної політики напрацювало моделі реформи системи надання соціальних послуг в Україні в умовах децентралізації

Аналітичний звіт за підсумками соціологічного дослідження розроблений ГО "Бюро соціальних та політичних розробок" в рамках проєкту "Солідарна відповідть наслідкам пандемії COVID-19" за сприяння Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО "Бюро соціальних та політичних розробок" та жодним чином не може відображати думки Європейського Союзу.

Проект було підтримано фондом The Black Sea Trust, в рамках програми подолання наслідків пандемії COVID19, за фінансової підтримки Європейської Комісії в рамках програми «Прямуємо разом». Метою проекту є виявлення соціально-економічного впливу пандемії COVID-19 на різноманітні групи населення Одеської області, оцінювання ефективності заходів, вжитих місцевою владою задля зменшення негативних наслідків пандемії та визначення рівня готовності населення регіону приймати участь у заходах та програмах, спрямованих на зменшення негативного впливу пандемії.

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ

Матеріали проектної ініціативи "Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними стандартами в цій сфері". Публікація підготовлена  Бюро соціальних та політичних розробок в рамках проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Дослідження висвітлює сферу запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, містить розробки пропозицій щодо шляхів з подолання насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства,  невідкладних заходів спрямованих на попередження та мінімізацію домашнього насильства,  незворотності покарання за насильство та наданні максимальної підтримки і допомоги потерпілим особам, особливо дітям, людям похилого віку та особам з інвалідністю, а також висвітлює сферу діяльності Законів України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" зі змінами та доповненнями 2019 році, «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»  та рекомендації що стосуються  прийняття проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації (№5488), ратифікації Стамбульської конвенції

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ

Аналіз рівня залучення молоді до розвитку екологічної політики на рівні муніципалітетів в Грузії та Україні підготовлено в рамках проекту "Збільшення впливу молоді на стан навколишнього середовища в Грузії та Україні на місцевому рівні" (More influence of youth on the local environmental agenda in Georgia and Ukraine) за фінансової підтримки  Eastern Partnership Civil Society Facility. Аналітичний огляд роботи міських органів виконавчої влади щодо роботи з молоддю в аспекті екологічної освіти має на меті підвищити ступінь залученості молоді щодо прийняття рішень в сфері екології на муніципальному рівні. В доробку представлені результати дослідження за наступними темами:

• Закріплення роботи з молоддю в установчих документах державних муніципальних установ

• Бюджетні асигнування спрямовані на роботу з молоддю

• Види діяльності, які здійснюються для залучення молоді

• Перспективи цього напряму, в також поради та рекомендації щодо покращення 

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ

Публікація звіту «Посилення громадської участі в запобіганні та протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству» підготовлена Бюро соціальних та політичних розробок в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Аналітичний звіт з пропозиціями щодо шляхів подолання в сфері насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства, невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства, незворотності покарання за насильство та наданні максимальної підтримки і допомоги потерпілим особам, особливо дітям, людям похилого віку та особам з інвалідністю. В публікацію також включена політична позиція Української національної платформи громадянського суспільства Східного партнерства щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ

 

Аналіз виконання норм національного трудового законодавства в частині  забезпечення гендерної рівності в сфері праці розроблено в рамках проєкту "Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників" за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України