Українська|English

В Україні є цілісна національна система соціального діалогу. Це – розгалужена законодавча база, інституційні органи та форми взаємодії.  
Сторони соціального діалогу беруть участь у законотворчому процесі, надаючи пропозиції до проектів законів України, актів Кабінету міністрів України тощо.  Водночас, національна система соціального діалогу не виконує поставлені перед нею завдання на належному рівні через низьку інституціоналізацію суб’єктів соціального діалогу; відсутність механізму імплементації рішень; формальність і невиконання колективних угод і договорів; неспроможність організацій роботодавців і професійних спілок до ефективної взаємодії із органами центральної і місцевої влади, а також слабке залучення організацій громадянського суспільства до процесу соціального діалогу.
 

  Останній тиждень був дуже насичений подіями, які стали значущим для розвитку соціального діалогу в Україні. Угода про Асоціацію Україна-ЄС вимагає зміни підходів до взаємодії профспілок, роботодавців, організацій громадянського суспільства та держави у вирішенні соціально-економічних проблем країни. Національну платформу громадянського суспільства Україна-ЄС було створено 7 листопада, у відповідності до статей 469-470 Угоди про Асоціацію. В рамках Платформи була створена Робоча група «Зайнятість, трудові права, безпечні та здорові умови праці, соціальна політика». До роботи в групі долучились біля ста організацій громадянського суспільства, серед яких найбільші профспілкові об’єднання та організації роботодавців. До компетенції робочої групи належить: пошук оптимальних шляхів до імплементації Угоди про Асоціацію в соціальній сфері та у сфері соціального діалогу, ратифікація Україною Європейської соціальної хартії та пошук нових соціальних механізмів.

 

3 листопада у Києві відбулась конференція «Уряд і бізнес: чи є перспективи впровадження недискримінаційних норм на ринку праці?»  Під час конференції учасники давали оцінку перспективам упровадження в Україні шести недискримінаційних Директив Ради Європейського Союзу, які стосуються гендерно-рівного доступу українських громадян до праці та послуг. Ці директиви передбачають дотримання принципу недискримінації. До Вашої уваги Програма Конференції, також прийнято Резолюцію 
 
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України