Українська|English

Основні напрямки роботи

Бюро соціальних та політичних розробок займається питаннями реформування соціальної сфери та соціального діалогу

Дослідження
Розроблення аналітичних документів, проведення досліджень, зокрема реформування системи соціального захисту та соціального діалогу
Підвищення
потенціалу організацій, що працюють у соціальній сфері, сфері громадського здоров’я та партнерам соціального діалогу
Мобілізація
недержавних організацій для вироблення спільного бачення необхідних змін у сфері надання соціальних послуг
Адвокаційні кампанії
Реалізація адвокаційних кампаній із просування проектів нормативно-правових документів, що стосуються забезпечення сталого розвитку

Реалізовані проєкти

2021 Проект "Солідарна протидія наслідкам пандемії COVID-19" (Solidary response to the aftermath of the СOVID-19 pandemic) підтримано в рамках програми Європейської Комісії «Прямуємо разом» European Commission program “Moving forward together”, який реалізується Black Sea Trust for Regional Cooporation a project of the German Marshall Fund.  Мета проекту зміцнити солідарність між владою, громадянським суспільством, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами  в Одеської області шляхом підготовки Стратегії солідарності для реагування на пандемію COVID-19.

2021  Проєкт «Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними стандартами в цій сфері» (Raising Public Awareness on Combating Stereotypes and Gender Inequality, the Risks of Violence Against Women and Domestic Violence and International Standards in this Area)  за фінансової підтримки  Європейського Союзу, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства, має на меті забезпечення участі громадськості, зокрема організацій членів УНП СхП в адвокації ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська Конвенція). В рамках ініціативи продовжується робота над підвищенням обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними стандартами боротьби з ним,  а також розробка, обговорення та прийняття Позиційної заяви громадянського суспільства про підтримку  Проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації.

2021 Проєкт «Активний «срібний вік» в м. Києві в умовах пандемії COVID-19» (The elderly active in the city Kyiv of the СOVID-19 pandemic). Інформаційний та навчально-просвітницький проект з організації сучасних форм надання соціальної підтримки людям похилого віку за підтримки Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Мета проекту інвентаризація реалізованих програм та ініціатив влади та громадських організацій щодо надання соціальних послуг громадянам старшого віку під час пандемії COVID-19, розширення спектру інноваційних соціальних послуг особам похилого віку і залучення ширшого кола волонтерських організацій та представників соціально-відповідального бізнесу для подальшого обміну досвідом. 

2020 Проєкт «Посилення громадської участі в запобіганні  та протидії гендерно зумовленому та домашнього насильства» (Increasing the civil participation in prevention for gender and home violence)  за фінансової підтримки  Європейського Союзу, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства, має на меті забезпечення участі громадськості, зокрема організацій членів УНП СхП в адвокації ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська Конвенція) та розробки пропозицій щодо шляхів з подолання в сфері насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства. Прийняття Заяви на підтримку ратифікації Стамбульської конвенції. Підготовка Аналітичний звіт та пропозицій щодо шляхів з подолання насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства, проведено невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства.

2020 Проєкт
«Збережемо активний «срібний вік» в місті Києві» (Let’s keep the elderly active in the city Kyiv) реалізується за підтримки Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємодопомога» Міжнародного Фонду «Відродження» та Європейського Союзу. Має на меті імплементацію в існуючі місцеві програми соціальної допомоги людям старшого віку кращих практик, з урахуванням гендерного впливу та подолання наслідків пандемії COVID-19. Розробка учбових матеріалів для людей похилого віку, підготовка ефективних соціально-функціональних моделей медичної, соціальної, психологічної підтримки людей літнього віку. Забезпечення представників цільової групи, а також медичних працівників засобами індивідуального захисту та гігієни. Сприяння розвитку волонтерського руху, що пропагує і підтримує створення ініціативних груп взаємодопомоги за принципом “обмін досвіду  поколінь” та участі представників вразливих груп у процесах прийнятті рішень.

2020 Проєкт "Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників" (Concept of implementation EU standards for achieving work-life balance of employees) підтриманий Міжнародниим Фондом «Відродження» мета проекту розробити Концепцію імплементації стандартів ЄС збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також враховуватиме соціально-економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, гендерний баланс, дотримання принципу недискримінації, який поєднав би усі відомі на сьогодні форми поведінки, що порушує недоторканність приватного життя особи, як-то булінг, мобінг та харасмет. Розроблено Аналіз виконання норм національного трудового законодавства в частині забезпечення гендерної рівності в сфері праці та зведену таблицю Стан нормативного забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків та їх недискримінації у сфері праці національним трудовим законодавством. Залучено представників громадянського суспільства до розробки пропозицій щодо ефективного правового регулювання праці осіб із сімейними обов’язками, дотримання принципів ведення соціального діалогу з метою врегулювання та врахування інтересів працівників, роботодавців та громадянського суспільства.


2019 Проєкт «Активний «срібний вік» в місті Києві» (The elderly active in the city Kyiv). Інформаційний та навчально-просвітницький проект з організації сучасних форм надання соціальної підтримки людям похилого віку за підтримки Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Мета проекту іінтеграція жителів та жительок похилого віку в активне життя громади м. Києва, подолання відчуження та самотності, створення передумов і можливостей для всебічної залученості громадян до суспільного життя міста, навчання інклюзивним практикам соціальних фахівців, спеціалістів сервісних служб міста, підготовка систем оперативного реагування на екстрені ситуації в соціальній сфері міста, закріплення гендерно-обумовлених принципів надання соціальних послуг в громаді м. Києва.  Проведено експерту  нараду Активний «срібний вік» в м. Києві – на шляху до високих стандартів надання соціальних послуг а також презентовано   Аналітичний звіт  Активний "срібний вік" в м.Києві  Забезпеченню взаємодію державного та громадського секторів, сприяє розвитку волонтерського руху та пропагує і підтримує створення ініціативних груп людей похилого віку за принципом “рівний рівному”.

2019 Проєкт «Збільшення впливу молоді на стан навколишнього середовища в Грузії та Україні на місцевому рівні» (More influence of youth on the local environmental agenda in Georgia and Ukraine) за фінансової підтримки Eastern Partnership Civil Society Facility має на меті підвищити ступінь залученості молоді щодо прийняття рішень в сфері екології в муніципальному рівні. Проект передабачає комплекс різноманітних заходів задля втілення його мети, зокрема проведення освітніх заходів, таких як онлайн-школа, семінари на місцях, робота з муніципальною адміністрацією щодо питань навколишнього середовища та розробка рекомендацій для неї, підготовлено Аналіз рівня залучення молоді до розвитку екологічної політики на рівні муніципалітетів в Грузії та Україні. Разом з тим проект передбачає створення довгострокової платформи, задля адвокатування досягнень проекту. Також працюємо над підтримкою учасників після завершення основних цілей проекту. Юридичними засадами законопроекту «Про охорону навколишнього середовища», концепція сталого розвитку ООН, Green Deal.

2019  Проєкт «Партнерство заради соціальної інклюзивності та політики гендерної недискримінації у працевлаштуванні» (“Partnership for Social Inclusive and Gender Equal Employment Policy”) підтримано Форумом громадянського суспільства Східного Партнерства що фінансується ЄС. Проект поширюється на 3 країни: Україна, Вірменія та Грузія, партнерами проекту є Науково-інтелектуальний клуб “Діалог поколінь” Грузія та  "Центр розвитку Армавір" Вірменія. Проведено міжнародну конференцію «Зменшення дискримінації у сфері зайнятості» та опубліковано аналітичний звіт "Дискримінація у сфері зайнятості за ознакою статі, віку та інвалідності".  Мета проекту: сприяння рівності у сфері зайнятості та зменшення дискримінації за ознакою статі, віку та інвалідності - забезпечення участі організацій громадянського суспільства у процесі зміцнення механізмів діалогу між громадянським суспільством та  виконавчими органами влади.

2018  Проєкт "Соціальне партнерство заради рівності"  (Social Partnership for the Equality) підтримано Форумом громадянського суспільства Східного Партнерства що фінансується ЄС. Проект поширюється на 4 країни: Україна, Вірменія, Грузія та Молдова. Партнерами проекту є дві найбільші профспілкові організації України: Конфедерація вільних профспілок України та Федерація профспілок України, а також профспілки та неурядові громадські організації Грузії, Молдови та Вірменії. Проведено Координаційну зустріч української сторони проекту «Соціальне партнерство заради рівності». Основними цілями проекту є створення аналітичного огляду законодавства щодо протидії дискримінації на робочому місці чотирьох країн “Аналіз рівності та недискримінації на робочому місці та регулювання у сфері доступу до зайнятості, соціальних послуг та соціального забезпечення в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії" та міжнародну платформи для координації діяльності країн Східного Партнерства у сфері антидискримінації. У рамках проекту очікуються спільні заходи з учасниками Робочої Групи 1 "Демократія, права людини, належне урядування та стабільність"  з Робочою групою 5 "Соціальна та трудова політика, соціальний діалог" Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Соціальне партнерство заради рівності посилює міжсекторальну співпрацю.

2018  Проєкт "Практики роботи МСП щодо посилення експертної роботи з імплементації "антидискримінаційних" директив ЄС» (Practice of the Ministry of social policy on the implementation of the "anti-discriminative" EU directives) підтриманий Міжнародниим  Фондом «Відродження».  Основна ціль проекту посилити експертну участь громадянського суспільства в реалізації Угоди про асоціацію Україна- ЄС в частині недискримінації та гендерної рівності у сфері праці, зайнятості та соціальної політики шляхом аналізу й розробки нагально необхідних підзаконних нормативних актів, нормативної бази до законопроектів, поданих на імплементацію “антидискримінаційних” Директив Ради ЄС. Опубліковано аналітичний звіт "Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, надання послуг і соціального забезпечення: оцінка стану впровадження Україною антидискримінаційних Директив ЄС", розроблено рекомендації таблиці відповідності законодавства до Директив ЄС та перелік нагально необхідних підзаконних нормативних актів до законопроектів, поданих на імплементацію антидискримінаційних Директив ЄС; проведенно Координаційно-експертну раду з питань соціальної політики та підсумкову експертну нараду Оцінка стану впровадження Україною антидискримінаційних Директив ЄС.

2017  Проєкт  «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада»  (Strong local communities - Social local communities) підтримано  Представництвом дитячого Фонду ООН (UNIСEF) в Україні, спрямовано на покращення діяльності окремих територіальних громад (ОТГ) у соціальній сфері, надання їм методологічної та технологічної  підтримки, удосконалення механізмів моніторингу та оцінки використання коштів у рамках програмно-цільового методу фінансування. Буде розроблено комплексний підхід  до планування та фінансування освітніх, соціальних  програм  та проектів  охорони здоров’я. ОТГ отримають не тільки ресурсну, методологічну та інформаційну підтримку, а також рекомендації щодо залучення соціальних інвестицій у соціальну сферу для більш ефективного використання коштів у рамках програмно-цільового методу фінансування. Проведення круглого столу:  Соціальне інвестування, як засіб вирішення соціальних проблем громади та інструмент залучення додаткового фінансування та  круглого столу: Створення умов для вирішення соціально значущих проблем, розробка спільних заходів для захисту і згуртування вразливих верств населення.  За час реалізації  проекту будуть проведені такі заходи, як: аналіз та визначення спроможності ОТГ,  індексу розвитку людського потенціалу, структурування ОТГ за їх унікальними ознаками, надання  рекомендацій для кожної ОТГ, планування дій ОТГ щодо розвитку соціального сектору,  розробка планів розвитку територіальних громад. Основною метою проекту є закладення фундаменту впровадження «Інтегрованної моделі соціального сектору». Презентація про реалізацію проекту.

2017 Проєкт "Крок вперед до децентралізації соціальних сервісів в країнах Східного Партнерства" (Step Forward to Social Services Decentralization in Eastern Partnership Countries), підтримав Форуму  громадянського суспільства Східного Партнерства.  Проект реалізується спільно з неурядовими організаціями Грузії (Науково-інтелектуальний клуб “Діалог поколінь”)  і Вірменії (Центр розвитку Армавір). Метою проекту є поділитись досвідом України з питань децентралізації соціальних сервісів, вивчити досвід Грузії щодо ваучерної системи і створення системи з просування концепції децентралізації соціальних сервісів в країнах Східного партнерства. В рамках проекту заплановані візити в Україну (м. Одеса для вивчення децентралізації соціального сектора в Україні і ознайомлення з впровадженням Інтегрованої моделі соціального сектора) і Грузію (м.Тбілісі - м.Кутаїсі з метою  вивчення  досвіду, підвищення інформованості місцевих НУО та медіа щодо питань децентралізації соціальних сервісів) Також буде створено  Платформу  децентралізації соціальних сервісів країн Східного Партнерства, яка буде взаємодіяти задля  подальшого  адвокатування розроблених документів на державному та регіональному рівнях з Соціальною та науковою  платформою людського розвитку.

2017  Проєкт "Практики роботи Мінсоцполітики із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці в контексті імплементації відповідних директив Ради ЄС" (The practice of the Ministry of Social Policy to ensure gender equality in the labor market in the context of the relevant EU directives)  підтриманий Міжнародниим  Фондом «Відродження»,  реалізує ГО "Бюро соціальних та політичних розробок", у співпраці з коаліцією із 4-х організацій,  Київського інституту гендерних досліджень, ГО «Трудові ініціативи», Конфедерація  вільних профспілок України та НДІ праці і зайнятості населення МСП та НАН України. Проектом пропонується декілька заходів – установча зустріч  з підписанням Меморандуму; Всеукраїнська нарада представників виконавчої влади та експертних середовищ з питань забезпечення трудових прав; аналітична робота по деталізованому вивченню ситуації та розробці рекомендацій стосовно імплементації шести антидискримінаційних директив ЄС "На шляху до ЄС: рівні права і можливості українських громадян у доступі до праці"; , а також сприяння гендерній рівності та наданню рівних можливостей для жінок та дівчат  відповідно до положень  Плану дій ЄС.  Проектом передбачено спільне сформоване уявлення представників влади і експертів із НУО стосовно плану заходів з імплементації згаданих директив, що є основною метою проекту. Проведено Міжнародну  конференцію  «Уряд і бізнес: чи є перспективи впровадження недискримінаційних норм на ринку праці?». Резюме і висновки аналітичного дослідження  «Гендерна дискримінація у доступі до праці та послуг: оцінка стану впровадження в Україну антидискримінаційних Директів Ради ЄС».

2016  Проєкт "Підходи до соціальної реформи: від інновацій до традицій" (Approaches to social reform: from innovation to tradition)  підтриманого Представництвом дитячого Фонду ООН (UNIСEF) в Україні, метою якого є розробка пропозицій щодо підготовки до довгострокового впровадження інтегрованої моделі соціального сектору і мінімізації загроз системі соціального захисту на час реформування. Початок шляху від інновації до традиції: перші напрацювання Соціальної та наукової платформи людського розвитку. Розроблено ідеологічну основу для спільного бачення: "Інтегровану модель соціального сектору".  Утворено Соціальну та наукову платформу людського розвитку, яка має стати широким адвокаційним майданчиком, що забезпечить одночасно якісний науковий супровід реформи соціального сектору, а також широку громадську адвокацію напрацювань. Підписано Меморандум про взаєморозуміння та спільну роботу з низкою провідних наукових установ та громадських організацій.  Було розроблено пропозиції щодо підготовки до довгострокового впровадження інтегрованої моделі соціального сектору і мінімізації загроз системі соціального захисту на час періоду реформування. Підготовано короткострокові рекомендації щодо удосконалення нормативно забезпечення системи соціального захисту населення на перехідний період децентралізації; Підготовано рекомендації щодо проведення фінансової пріоретизації з урахуванням інтеграційних підходів; Підготовано рекомендації щодо втілення Інтегрованої моделі: "План впровадження Інтегрованої моделі" на державному та місцевому рівнях з 2018 року. Розроблено концепцію Єдиного центру надання соціальних послуг з урахуванням «Інтегрованої моделі» та досвіду роботи центрів соціальних служб у Вінниці та Одесі; Розпочата співпраця з органами місцевого самоврядування, зокрема з об’єднаними територіальними громадами Вінницької та Одеської областей. 

2016  Проєкт «Аналіз нормативно-правових та стратегічних документів у сфері реформи соціального сектору» (Analysis of legislative and strategies documents in the social reform) підтриманий Представництвом дитячого Фондоу ООН (UNIСEF) в Україні, в рамках якого проведено дослідження:  Інтерв`ювання зацікавлених сторін та аналіз їхнього бачення реформи соціального сектору  та  Аналіз нормативно-правових та стратегічних документів у сфері реформи соціального сектору,  розроблено: Стратегію розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022 року.  Проведено картування сторін, залучених до процесів реформування соціального сектору України. Проаналізовано бачення зацікавлених сторін реформи та їх ініціатив на підтримку реформи соціального сектору. Проаналізовано нормативно-правову базу та стратегічні документи у сфері реформи соціального сектору. Здійснено аналіз недоліків та слабких місць сучасних процесів реформування соціального сектору. Проведено аналіз розробки та впровадження стандартів соціальних послуг. Результати проекту було представлено на широкому круглому столі у співпраці з Міністерством соціальної політики України.

2016 Проєкт "Прогресивні реформи, прогресивне громадянське суспільство (Advanced Reforms, Advanced Civil Society)" проект для аналізу системи соціальних послуг в Україні, Вірменії та Грузії підтриманий Керівним Комітетом Форуму Громадянського Суспільства Східного Партнерства (CSF EaP) за фінансової підтримки Європейської Комісії (EC) та Міністерства закордонних справ Республіки Чехія. В партнерстві з НГО "Центр розвитку Армавіру" (Вірменія) та Науково-інтелектуальним клубом "Діалог поколінь" (Грузія) проведено моніторинг системи надання соціальних послуг в країнах Східного Партнерства, розроблено рекомендації для Міністерств соціальної політики країн учасниць Східного Партнерства з урахуванням нормативно-правового забезпечення процесу реформування надання соціальних послуг. Було визначено загальні підходи до децентралізації надання соціальних послуг в країнах Східного Партнерства, перспективи участі не державних надавачів соціальних послуг, зокрема громадських організацій та благодійних фондів за кошти місцевих бюджетів, а також проблематику щодо забезпечення населення необхідними послугами, проаналізовано "делеговану" систему соціальних служб їх функціонування в умовах адміністративної та фінансової децентралізації. Розроблено "Report on the results of social service delivery system monitoring in Ukraine". Policy Paper "Delegated Social Services Systems in Armenia, Georgia and Ukraine" , Executive Summary of the Comprehensive Report , Comprehensive Report.

2015 Проєкт «Разом сильніше — новий соціальний діалог в країнах Східного Партнерства (Stronger together: the new social dialogue in EaP)»
Підписання Угоди про асоціацію між Україною, Молдовою, Грузією, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого — поставило перед суспільством і соціальними партнерами необхідність глибоких змін у системі соціального діалогу. Формування нової моделі відносин в цій сфері стикається з низкою проблем: в першу чергу це відсутність відповідності у європейській юридичній практиці; надмірна присутність виконавчої влади та її тиск на процес прийняття рішень, а також глибинні конфлікти всередині самих соціальних партнерів, що пов’язані із законодавчим концептом репрезентативності. Проведено круглий стіл: Соціальний діалог і сталий розвиток: порядок денний для громадянського суспільства. Проведено: Інформаційно-методичний семінар: Новий соціальний діалог в країнах Східного Партнерства. Загальна мета проекту  формування нової моделі відносин у соціально-трудовій сфері між державними інституціями, роботодавцями та профспілками для забезпечення соціальної стабільності в країні за допомогою розробки загального позиційного документу, який включатиме порівняльний аналіз соціального діалогу в трьох країнах, що реалізують Повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію з ЄС (AA/DCFTA) в Україні, Молдові та Грузії. Розширення сфери компетенції соціального діалогу на екологічні питання, сферу енергетичної та екологічної безпеки, запобігання техногенним катастрофам. Результати проекту надані Керівному Комітету Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (CSF EaP) та відділу до справ Східного Партнерства Європейського соціально-економічному Комітету (EESC). Підходи до розробки "Статегії розвитку соціального діалогу" ,   Аналіз стану соціального діалогу в країнах Східного партнерства.

2015 Проєкт «Громадське обговорення реформи системи соціальних послуг в Українi (Initiating multi-stakeholder dialogue on Social Reform in Ukraine)» підтримано регіональним проектом «Civil society. Dialogue for progress» European Commission. Експерти та представники громадянського суспільства обговорили нову редакцію Закону України «Про соціальні послуги», а також завдання, які стоять перед системою соціального захисту в контексті адміністративної та бюджетної децентралізації. За результатами координування між різними експертними майданчиками для ефективного лобіювання нової редакції Закону «Про соціальні послуги» розроблено спільні заяви щодо необхідності внесення законопроекту на перше читання до Верховної Ради України; Розроблено модель залучення соціальних інвестицій на місцевому рівні та проведено їх пілотування. Розроблено аналітичний документ Пропозиції щодо реформування моделі фінансування соціальних послуг в Україні , проект Закону України "Про внесення змін до "Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". В рамках проекту обговорено серед широкого загалу експертів презентації, які стосуються різних питань реформування соціальної сфери, зокрема, системи надання соціальних послуг: «Реформування системи надання соціальних послуг в умовах децентралізації: Модель надання соціальних послуг у територіальній громаді»«Стратегія розвитку системи надання соціальних послуг: питання розробки»«Реформа соціальної сфери в Україні»«Система надання соціальних послуг та нормативне регулювання»«Зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України: шлях до розвитку системи надання соціальних послуг».

2015 Проєкт «Система інтегрованих соціальних послуг у Вірменії та України» (The system of integrated social services in Armenia and Ukraine)
Спільно з низкою вірменських НУО та Міністерствами соціальної політики України та Міністерством праці і соціального захисту Республіки Вірменія реалізовано проект, основним завданням якого була розробка практичних рекомендацій щодо змін в сфері надання соціальних послуг, зокрема в умовах децентралізації. Розглянуто досвід Вірменії та України у створенні єдиного центру надання соціальних послуг та підготовлено пропозиції щодо моделі фінансування системи надання соціальних послуг.
  За результатами проекту підготовлено пропозиції щодо моделі надання соціальних послуг в умовах децентралізації, Моніторинговий звіт про систему надання соціальних послуг в Україні, яку Міністерства обох країн  підтримали та запропонувало розробити зміни до Бюджетного кодексу та Закону України «Про державно-приватне партнерство» з огляду на необхідність включення до цього закону можливостей для створення соціальних установ на принципі державно-приватного партнерства. Було проведено кілька заходів у Вірменії та Україні щодо обговорення напрацювань Бюро. Результати проекту надані Представництву Світового банку в Україні, Білорусії та Молдові.

2014 Проєкт «Стан соціальної політики та соціального діалогу в контексті підписання Угоди про Асоціацію в Україні, Молдові, Грузії» (State social policy and social dialogue in the context of the Association Agreement in Ukraine, Moldova, Georgia) підтриманий Керівним Комітетом Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (CSF EaP) та Європейським соціально-економічним Комітетом (EESC). В рамках проекту ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» підготувало аналітичні документи щодо реформування системи соціального діалогу в Україні Грузії та Молдові. Соціальний діалог в Грузії, Молдові та Україні
  Залучено широке коло зацікавлених сторін для громадського обговорення цих документів. Проведено круглий стіл, разом з робочою групою «Соціальна і трудова політика; Соціальний діалог» (WG5) Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства у співробітництві з Європейським соціально-економічним Комітетом. Круглий стіл «Соціальний діалог в контексті підписання Угоди про Асоціацію з ЄС в Україні, Молдові та Грузії». Під час зустрічі було обговорено проблематику стану соціального діалогу в Молдові, Грузії, Україні та викликів, що виникають після підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. За підсумками роботи розроблено рекомендації для Урядового офісу з питань європейської інтеграції Кабінету Міністрів України, Комітету асоціації Верховної Ради України, а також для соціальних партнерів щодо створення у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.
 
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України