Українська|English

Реалізовані проєкти за 2020 р.

2020 Проєкт «Посилення громадської участі в запобіганні  та протидії гендерно зумовленому та домашнього насильства» (Increasing the civil participation in prevention for gender and home violence)  за фінансової підтримки  Європейського Союзу, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства, має на меті забезпечення участі громадськості, зокрема організацій членів УНП СхП в адвокації ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська Конвенція) та розробки пропозицій щодо шляхів з подолання в сфері насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства. Прийняття Заяви на підтримку ратифікації Стамбульської конвенції. Підготовка Аналітичний звіт та пропозицій щодо шляхів з подолання насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства, проведено невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства.

2020 Проєкт
 «Збережемо активний «срібний вік» в місті Києві» (Let’s keep the elderly active in the city Kyiv) реалізується за підтримки Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємодопомога» Міжнародного Фонду «Відродження» та Європейського Союзу. Має на меті імплементацію в існуючі місцеві програми соціальної допомоги людям старшого віку кращих практик, з урахуванням гендерного впливу та подолання наслідків пандемії COVID-19. Розробка учбових матеріалів для людей похилого віку, підготовка ефективних соціально-функціональних моделей медичної, соціальної, психологічної підтримки людей літнього віку. Забезпечення представників цільової групи, а також медичних працівників засобами індивідуального захисту та гігієни. Сприяння розвитку волонтерського руху, що пропагує і підтримує створення ініціативних груп взаємодопомоги за принципом “обмін досвіду  поколінь” та участі представників вразливих груп у процесах прийнятті рішень.

2020 Проєкт "Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників" (Concept of implementation EU standards for achieving work-life balance of employees) підтриманий Міжнародниим Фондом «Відродження» мета проекту розробити Концепцію імплементації стандартів ЄС збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також враховуватиме соціально-економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, гендерний баланс, дотримання принципу недискримінації, який поєднав би усі відомі на сьогодні форми поведінки, що порушує недоторканність приватного життя особи, як-то булінг, мобінг та харасмет. Розроблено Аналіз виконання норм національного трудового законодавства в частині забезпечення гендерної рівності в сфері праці та зведену таблицю Стан нормативного забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків та їх недискримінації у сфері праці національним трудовим законодавством. Залучено представників громадянського суспільства до розробки пропозицій щодо ефективного правового регулювання праці осіб із сімейними обов’язками, дотримання принципів ведення соціального діалогу з метою врегулювання та врахування інтересів працівників, роботодавців та громадянського суспільства.
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України