Українська|English

Реалізовані проєкти за 2019 р.

2019 Проєкт «Активний «срібний вік» в місті Києві» (The elderly active in the city Kyiv). Інформаційний та навчально-просвітницький проект з організації сучасних форм надання соціальної підтримки людям похилого віку за підтримки Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Мета проекту іінтеграція жителів та жительок похилого віку в активне життя громади м. Києва, подолання відчуження та самотності, створення передумов і можливостей для всебічної залученості громадян до суспільного життя міста, навчання інклюзивним практикам соціальних фахівців, спеціалістів сервісних служб міста, підготовка систем оперативного реагування на екстрені ситуації в соціальній сфері міста, закріплення гендерно-обумовлених принципів надання соціальних послуг в громаді м. Києва.  Проведено експерту  нараду Активний «срібний вік» в м. Києві – на шляху до високих стандартів надання соціальних послуг а також презентовано   Аналітичний звіт  Активний "срібний вік" в м.Києві  Забезпеченню взаємодію державного та громадського секторів, сприяє розвитку волонтерського руху та пропагує і підтримує створення ініціативних груп людей похилого віку за принципом “рівний рівному”.

2019 Проєкт «Збільшення впливу молоді на стан навколишнього середовища в Грузії та Україні на місцевому рівні» (More influence of youth on the local environmental agenda in Georgia and Ukraine) за фінансової підтримки Eastern Partnership Civil Society Facility має на меті підвищити ступінь залученості молоді щодо прийняття рішень в сфері екології в муніципальному рівні. Проект передабачає комплекс різноманітних заходів задля втілення його мети, зокрема проведення освітніх заходів, таких як онлайн-школа, семінари на місцях, робота з муніципальною адміністрацією щодо питань навколишнього середовища та розробка рекомендацій для неї, підготовлено Аналіз рівня залучення молоді до розвитку екологічної політики на рівні муніципалітетів в Грузії та Україні. Разом з тим проект передбачає створення довгострокової платформи, задля адвокатування досягнень проекту. Також працюємо над підтримкою учасників після завершення основних цілей проекту. Юридичними засадами законопроекту «Про охорону навколишнього середовища», концепція сталого розвитку ООН, Green Deal.

2019  Проєкт «Партнерство заради соціальної інклюзивності та політики гендерної недискримінації у працевлаштуванні» (“Partnership for Social Inclusive and Gender Equal Employment Policy”) підтримано Форумом громадянського суспільства Східного Партнерства що фінансується ЄС. Проект поширюється на 3 країни: Україна, Вірменія та Грузія, партнерами проекту є Науково-інтелектуальний клуб “Діалог поколінь” Грузія та  "Центр розвитку Армавір" Вірменія. Проведено міжнародну конференцію «Зменшення дискримінації у сфері зайнятості» та опубліковано аналітичний звіт "Дискримінація у сфері зайнятості за ознакою статі, віку та інвалідності".  Мета проекту: сприяння рівності у сфері зайнятості та зменшення дискримінації за ознакою статі, віку та інвалідності - забезпечення участі організацій громадянського суспільства у процесі зміцнення механізмів діалогу між громадянським суспільством та  виконавчими органами влади.
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України