Українська|English

Наша місія

Забезпечення принципів соціальної справедливості та сталого розвитку громад шляхом об’єднання організацій громадянського суспільства та незалежних експертів задля реформування соціальної сфери України.

Розробки стратегій розвитку у всіх сферах соціальної політики: соціальний захист, соціальні послуги, соціальний діалог, громадське здоров’я, а також з екологічних питань. Експертиза та удосконалення нормативно-правового середовища задля забезпечення ефективних реформ.

Вироблення спільного бачення серед організацій громадянського суспільства, які працюють в соціальній, екологічній та медичній сферах щодо напрямків та результатів реформування.

logo-b-ua.png

Дослідження

Розроблення аналітичних документів, проведення досліджень, зокрема реформування системи соціального захисту та соцiального дiалогу

Підвищення

потенціалу організацій що працюють в соціальній сфері, сфері громадського здоров’я та партнерам соціального діалогу

Мобілізація

недержавних організацій для вироблення спільного бачення необхідних змін в сфері надання соціальних послуг

Адвокаційні кампанії

Реалізація адвокаційних кампаній з просування проектів нормативно-правових документів, що стосуються забезпечення сталого розвитку

Завдання бюро

   Залучення науковців для вироблення науково обґрунтованих стратегій та розрахунків результатів реформування. Проведення громадського обговорення основних проблем соціальної сфери, досліджень щодо ситуації в сфері соціального захисту, соціального діалогу тощо. Консультації та навчання у сфері надання соціальних послуг та розвитку ринку соціальних послуг, законодовче забезпечення роздержавлення соцільної сфери України.

  Визначення найбільш вразливих проблем збереження якості навколишнього середовища, раціонального споживання енергетичних та інших природних ресурсів країни, пошуку оптимального балансу між розвитком економіки, комфортом життя та забезпеченням ресурсної бази прогресу прийдешніх поколінь. Проведення громадської мобілізації на захист екології. Забезпечення суспільної уваги до безпеки дорожнього руху, соціальної та екологічної безпеки.

  Проведення досліджень ситуації зі свободою релігії та переконань, правове забезпечення , надання правової допомоги релігійним громадам і їх членам, правова просвіта, адвокація на національному та міжнародному рівні. Сприяння діяльності, спрямованої на збереження культурної та історичної спадщини.

Історія

Організація була заснована 25 червня 2013 року шляхом об’єднання експертів з різних галузей для створення майданчика по виробленню спільного бачення щодо реформ в соціальній сфері. Експерти Бюро створили та організовують діяльності Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та Національної Академії Наук  України.

З 2014 року входить до Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (Українська національна платформа) та до Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС). Представник Бюро є членом Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, Міністерстві охорони здоровя України, Міністерстві закордонних справ України, Комітету закордонних справ Верховної Ради України, представник Бюро здійснює координацію в Робочій групі «Зайнятість, трудові права, здорові та безпечні умови праці, соціальна політика». Бюро є членом Європейської Соціальної Мережі (ESN).

В 2015 році у зв’язку з об’єднанням Центру перспективних соціальних досліджень, та на вимогу Міністерства соціальної політики, Науково дослідницького Інституту праці та зайнятості населення Міністерства соціальної політики та Національної Академії Наук України видав наказ, щодо роботи Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Науково дослідницькому інституті. Експерт Бюро є секретарем Координаційно-експертної ради та забеспечує її діяльність.

В 2016 році Бюро працює над реалізацією Меморандуму, підписаного спільно з Представництвом дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), МБФ "Карітас України" та низкою наукових та аналітичних центрів, що передбачає співпрацю наукових установ та неурядових організацій з метою фахової підтримки реалізації цілей сталого розвитку, ефективної соціальної політики та сприяння людському розвитку в Україні, з цією метою створено Соціальну та наукову платформу людського розвитку. Платформа є  відкритим до співпраці координаційно-адвокаційним майданчиком, діє за підтримки Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Бюро адмініструє діяльність Соціальної та наукової платформи людського розвитку.

У 2017 року Бюро виступило ініціатором створення Коаліції «За рівність і недискримінацію у праці» задля спільної та консолідованої діяльності на захист свободи, справедливості та рівності у доступі жінок і чоловіків до ринку праці, захисту їх трудових і соціальних прав. Бюро являється членом Експертно-консультативної групи з реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Міністерства соціальної політики України та Коаліції на захист громадянського суспільства в Україні (CSC) яка об'єднує зусилля неурядових організацій для консолідованої протидії як окремим загрозам, так і спробам наступу на громадянське суспільство та свободу об’єднань в Україні.

У 2018 році створено Платформу децентралізації соціальних сервісів в країнах Східного Партнерства, що передбачає об'єднану роботу з питань соціального діалогу, розвитку соціальних сервісів та протидії дискримінації. Бюро є членом Дорадчої групи зі сталого розвитку, що є тимчасовим консультативно-дорадчим органом створеного відповідно до статті 299 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,  Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України та  Міністерстві закордонних справ України

В 2019  році веде координацію робочої групи «Свобода, юстиція, права людини» Української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Бере участь в реалізації Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Участь у складі Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, що  є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

З 2020 року координує робочу групу “Демократія, права людини, належне урядування і стабільність” Української національної платформи громадянського суспільства Східного Партнерства. Бюро працює над реалізацією Меморандуму підписаного з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини задля дотримання рівності прав і свобод людини та громадянина, виконання трудового законодавства щодо забезпечення принципу недискримінації в сфері праці, приймає участь в роботі Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради України «Здоров’я нації та права людини» та Міжсекторальної платформи з питань бізнесу та прав людини.

Діяльність Бюро

Впродовж 2013-2019 років експерти організації забезпечували:

 • вироблення спільного бачення серед недержавних організацій, міжнародних донорів, міністерств та наукових установ щодо кінцевих завдань реформування системи надання соціальних послуг;
 • розробку «Соціального маніфесту майдану» та залучення кола організацій, які працюють в соціальній сфері до затвердження та впровадження Маніфесту;
 • створення та організацію діяльності Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (Українська національна платформа) та до української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС;
 • розробку нормативно-правових документів стосовно реформування системи надання соціальних послуг, нова редакція закону України «Про соціальні послуги», зміни до Бюджетного та Податкового кодексів (зареєстровані у Верховній Раді України);
 • налагодження діалогу зацікавлених сторін у обговоренні проблем та шляхів реформування системи соціального діалогу в Україні та початок розробки Зеленої та Білої книг соціального діалогу в Україні;
 • Бюро адмініструє роботу Координаційно експертної ради з питань соціальної політики та працює над реалізацією Меморандуму, підписаного спільно з Дитячим фондом ООН (UNICEF) , МБФ «Карітас України» та низкою провідних наукових установ та аналітичних центрів, що передбачає співпрацю з метою фахової підтримки реалізації цілей сталого розвитку, реформування соціальної політики та сприяння людському розвитку в Україні;
 • підготовка комплексного звіту по моніторингу окремих положень  Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зокрема імплементаціїя положень щодо дотримання рівності та недискримінації в галузі зайнятості, соціальної політики та надання послуг. 
 • Регулювання у сфері доступу до зайнятості, соціальних послуг та соціального забезпечення в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії, а також у сфері трудових прав, безпечних умов праці та соціального захисту
 • посилення участі громадянського суспільства в реалізації Угоди про асоціацію в частині недискримінації та гендерної рівності у сфері праці, зайнятості та соціальної політики шляхом аналізу, порівняння й розробки рекомендацій щодо імплементації антидискримінаційних Директив ЄС. Адвокаційна робота з питань соціального діалогу, розвитку соціальних сервісів та протидії дискримінації в країнах Східного Партнерства.
 • Забезпечення участі громадянського суспільства у процесі формування та реалізації державної ґендерної політики у всіх секторах та сферах на національному та місцевому рівнях.формування доказової політики у сфері рівності між жінками та чоловіками.
 • Впровадження стандартів Європейського Союзу для досягнення балансу між роботою та особистим життям працівників, що узагальнить міжнародні стандарти у цій галузі, а також практику їх впровадження різними державами.
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України